Przejdź do:

Polnisches Institut Berlin

Es begann in Gdańsk


Wettbewerbe

Kolegium Tłumaczy 2018

Program pobytowy Instytutu Książki dla tłumaczy literatury polskiej zamieszkałych poza Polską

Program adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani będą w pokojach Kolegium Tłumaczy przy nowej siedzibie Instytutu Książki, na ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6.
 
Zasady zgłaszania się kandydatów
 
Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):
 
  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),
  • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).
 
Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:
 
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Tel. +48 12 61 71 918
Faks +48 12 62 37 682
www.instytutksiazki.pl
 
Osoba kontaktowa:
 
Elżbieta Wierzchowska-Ziobro
e.wierzchowska@instytutksiazki.pl